HYZMATLARYMYZ

Dag-Deniz

Çylşyrymly ýük işewürligiňizi kynlaşdyrmaly däldir.

Ýerüsti, howa we deňiz ulag görnüşlerini, şeýle hem goldaw hyzmatlaryny we ulanyjy çözgütleri ulanmak bilen biz ýöriteleşdirilen ulag we logistika hyzmatlaryny hödürleýäris.
Teleskopiki we ýabakly ýük ýükleýjilerini we kranlary ulanyp, biz iri gabaraly, adaty we howply ýük görnüşlerini, şeýle hem ýangyç-çalgy materiallaryny daşaýarys.

connect us

Biz bilen habarlaşyň