Size zerurmy?
Bizde çözgüt bar.

Müşderilerimiz

безопасная доставка
100 % howpsuz

Ýükleriňizi islendik ýere howpsuz eltip bereris we gije-gündiziň dowamynda goldaw bereris.

Ähli howa şertlerinden goramak

Islendik şertlerde we islendik wagtda ýüküňiziň howpsuzlygyny üpjün ederis.

Çalt we wagtynda

“Dag-Deňiz” Hususy kärhanasy bilen ýüküňiziň çalt we wagtynda eltip berilmegi kepillendirilýär.

Biz barada

Iberiş nokady bilen barmaly nokadyň arasynda DAG-DEŇIZ bar.

Şahsy hyzmat etmek we kepillendirilen hil bilen Türkmenistanda we sebitde hünärli ulag logistiki we ýük göteriji çözgütleri hödürleýäris.

Hususy kärhanamyz 10 ýyldan gowrak wagt bäri işleýär, onuň Turmenbaşy, Aşgabat, Balkanabat şäherlerinde şahamçalary bar we Türkmenistanda öňdebaryjy ulag kompaniýalarynyň biri bolup durýar.

connect us

Biz bilen habarlaşyň